Make your own free website on Tripod.com

DOĞRULTU FENERLERİ

Deniz derinliklerinin çok değişken olduğu bazı bölgelerde deniz araçları limanlara yaklaşırken belirli rotaları izlemek zorunda kalabilirler. İzlenecek rotalar doğrultu fenerleri ile işaretlenir. Doğrultu fenerleri, biri geride, kıyıya yakın olan diğeri önde iki fenerden oluşur. Gerideki fener yüksek, öndeki ise daha alçaktır. Limana yaklaşan deniz araçları rotasını bu iki fener ışığını aynı düşey düzlem içinde görecek şekilde saptar. Bu duruma ait şematik resimler aşağıda görülmektedir.Doğrultu fnenerleri ve yaklaşan gemiBu resimde yaklaşan gemi iskele tarafına sapmıştır.Bu resimde yaklaşan gemi doğru rotadadır.Bu resimde ise yaklaşan gemi sancak tarafına sapmıştır.