Make your own free website on Tripod.com

FENERLERİN IŞIK KARAKTERİSTİKLERİ

Fenerlerden gemicilere gösterilen ışık karakteristiklerinden bir kısmı aşağıda gösterilmiştir.


Fl(3)R8s

Sekiz saniyede bir ard arda üçkere çakan bir kırmızı ışık


AlFlWG5s

Beş saniyede bir değişimli olarak ard arda beyaz ve yeşil ışık veren çakar.


FFlR4s

Dört saniyede bir kırmızı ışık veren sabit kırmızı ışıklı çakar.


FG

Sabit yeşil ışık.


Fl(3+1)W14s

Ondört saniyede bir, üç kere ard arda, bir kere de aralıklı olarak çakan beyaz ışık.


FlW5s

Beş saniyede bir çakan beyaz ışık.


IsoG6s

Altı saniyede bir tekrarlayan, karanlık ve aydınlık süreleri eşit yeşil ışık.


LFlW15s

Onbeş saniyede bir uzun olarak çakan beyaz ışık.


Mo(F)W15s

Onbeş saniyede bir mors kodunda F harfini oluşturacak şekilde çakan beyaz ışık. [. . - .]


Oc(2)W8s

Sekiz saniyede bir, iki kere karanlık gösteren beyaz ışıklı çakar.


OcW6s

Altı saniyede bir karanlık gösteren beyaz ışıklı çakar.


QR

Hızlı çakan kırmızı ışık.


VQG

Çok hızlı çakan yeşil ışık.